Dergipark

Türkiye'de yayınlanan 600' ün üzerinde akademik dergi, TÜBİTAK ULAKBİM'in oluşturduğu bu platformda tam metinli olarak yayınlanmaktadır.

Directory of Open Access Books (DOAB)
Directory of Open Access Books (DOAB) veritabanı 76 yayıncıdan 2.256 açık erişimli kitap içerir.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Bu veritabanı açık erişim olup, tümüyle akademik ve bilimsel makaleleri taramaktadır. İçeriğinde 128 farklı ülkeden, 9168 dergi bulunmakta tam metinli olarak erişilebilmektedir.

EuroDocs : Online Sources for European History
Türkiye ile ilgili önemli dokümanların İngilizcelerini içeriyor. Örneğin; Kanun-i Esasi, 1921, 1982 Anayasaları, anlaşmalar vb.

Europeana

"Europeana" veritabanı; Avrupa'nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 15 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

Hukuk Veritabanı - TÜBİTAK ULAKBİM

Türkiye'de üretilen süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki hukuk ile ilgili özgün araştırma ve derleme yazılarını elektronik ortamda içeren veritabanıdır.

LEGISLATIONLINE
Uluslararası insan hakları standartları bağlamında ülkelerin anayasalarını, bazı mevzuatlarını ve içtihatları da içeriyor.

TBB Eğitim Videoları

TBB Bilimsel Toplantı Videoları

World e-book Library
3.000.000 araştırma, nadir ve klasik tam metin eKitap içermektedir.Kitaplar Beşeri bilimler, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Ekonomi, Yönetimi, Kamu Yönetimi, Tarih, Tarım, Tıp, Eğitim, Güzel Sanatlar, Dil, Hukuk, Edebiyat, Matematik, Biyoloji, Antropoloji ve Teknoloji alanlarındadır. E-kitaplar ve e-dokümanlar ayrıca 200'den fazla dilde yer almaktadır.

İstanbul Barosu Bilgi Bankası