Havva ALKIŞ
Kütüphane Müdürü
havva.alkis@barobirlik.org.tr
kutuphane@barobirlik.org.tr
Tel. : 0-312-2925909Özgür EVREN

Kütüphane Memuru
ozgur.evren@barobirlik.org.tr
kutuphane@barobirlik.org.tr
Tel. : 0-312-2925908