GENEL KURALLAR

1. Kütüphanemiz kurum içi kullanıcılarımıza hizmet vermekle beraber, kurum dışından gelen, kütüphanemizden yararlanmak isteyen tüm okuyucularımıza açıktır.

2. Kütüphane kullanıcılarımız, kütüphaneden yararlandıkları sürede, kütüphanenin genel ve ödünç-verme kurallarına uymakla yükümlüdürler.

3. TBB. Av. Eralp Özgen Bilgi Belge Merkezi, kütüphanemizden yararlanmak isteyen tüm kullanıcılara hizmet vermektedir. Ancak,  ödünç-verme hizmetinden yararlanmak isteyenlerin hukuk camiası mensubu olması gerekmektedir.

5. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler kütüphane hizmetinden yararlanamazlar.

6. Kullanılan bilgi kaynakları, kütüphane görevlisi tarafından raflara veya uygun yerlerine yerleştirilir.

7. Okuyucular, kullandıkları bilgi kaynaklarını masanın üzerinde bırakmalıdırlar. 

8. Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler.

9. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılmaması, yüksek sesle konuşulmaması, ve başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaması gerekir.

10. Okuyucular, kütüphane içinde yararlandıkları kaynaklardan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu  ihlal etmeyecek şekilde fotokopi ve tarama hizmetinden yararlanabilirler.


ÖdünÇ Verme KurallarI

Kullanıcılar yalnızca kendi üzerine yayın alabilir, başkası adına işlem yaptıramaz.

1. Kütüphaneci gerekli gördüğü takdirde okuyucudan kimlik kartını göstermesini isteyebilir.

2. Danışma kaynakları, süreli yayınlar ve referans kaynakları  ödünç verilmez.

3. Okuyucu, ödünç aldığı materyali zamanında ve kütüphaneden aldığı durumuyla, hasarsız bir şekilde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, ödünç aldığı materyali başkasının kullanımına verdiği takdirde tüm sorumluluk kendisine aittir.

4. Kütüphane materyalini kayıp etmiş veya materyale zarar veren okuyucular, kütüphanenin belirlediği cezai sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Ödünç alınan  kitabın kaybedilmesi durumunda kitabın yenisi alınmalı veya kitabın ücreti güncel değeri üzerinden Türkiye Barolar Birliği İktisadi İşletmesi' hesabına yatırmalıdır. Aksi takdirde kütüphanenin ödünç verme hizmetinden bir daha yararlanamazlar.

5. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan okuyucu, ödünç-verme hizmetinden yararlanamaz. Öncelikle iade süresi geciken yayının kütüphaneye iade edilmesi gerekmektedir. 

6. Başkası tarafından "reserve" edilen yayınlar uzatılamaz.

Lütfen sorularınız ve uygulamaya yönelik kurallar için kütüphaneye başvurunuz.