İnternet erİŞİmİ

Kütüphanedeki mevcut bilgisayarlardan internet erişimi mevcuttur.