Türkiye Barolar Birliği Av. Eralp Özgen Bilgi ve Belge Merkezi

Oğuzlar Mahallesi, Av. Özdemir Özok Sok. No.3, 06520 Balgat/ Ankara
Tel : + 90-312-2925900 /99185, 99184
+90-312-2925908, 2925909    
Faks : +90-312-2863100
e-posta : kutuphane@barobirlik.org.tr