000 GENEL KONULAR
025   Kütüphanelerin, Arşivlerin İşleyişi

100 FELSEFE VE PSİKOLOJİ

170   Etik (Ahlak Felsefesi)

200 DİN

297    İslam Dini
       
300 TOPLUM BİLİMLERİ

320    Siyasal Bilimler
300    Ekonomi

340 HUKUK

340.1  Hukukun Felsefe ve Kuramı
340.9  Kanunlar İhtilafı (Devletler Özel Hukuku)

341  ULUSLARARASI  HUKUK (DEVLETLER HUKUKU)

341.481  İnsan Hakları
341.6      Savaş Hukuku
                  
342 ANAYASA VE İDARE HUKUKU

342.03     Anayasa Değişiklikleri
342.04     Devletin Yapısı, Erkleri, İşlevleri
342.05     Yasama Organı
342.06     İdare Hukuku
342.066   İdari Usul Hukuku (İdari Yargı)
342.07     Seçim Hukuku
                              
343  ASKERLİK, VERGİ, REKABET HUKUKU

343.01     Askeri Hukuku
343.032    Mali Hukuk
Vergi Hukuku 

343.071    Tüketici Hukuku     
343.0721  Rekabet Hukuku
343.082     Reklam Hukuku
343.094     Trafik Hukuku
343.0998   Basın Hukuku
343.0999   Bilişim Hukuku
        
344  SOSYAL, İŞ, REFAH, SAĞLIK, GÜVENLİK, EĞİTİM, KÜLTÜR HUKUKU

344.01     İş Hukuku
344.02     Sosyal Güvenlik Hukuku
344.03     Sosyal Refah
344.04     Kamu sağlığı
344.041   Sağlık Hukuku
344.046   Çevre Hukuku
344.05     Kolluk Kuvvetleri
344.06     Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü
344.099  Spor Hukuku
        
345 CEZA HUKUKU

345.0026    Ceza Kanunları   
345.01        Ceza Mahkemeleri
345.02        Suç ve suçlular
345.04        Cezai ehliyet, sorumluluk
345.05        Ceza Muhakemeleri Usulü (Ceza Yargılama Usulü)
345.05042  Kovuşturma
345.05044  Savunma
345.052      Koruma Tedbirleri  
345.07        İnfaz Hukuku
345.08         Çocuk Ceza Hukuku

346 ÖZEL HUKUK (Uluslararası hariç)
346.0134    Kadın Hakları
346.015     Medeni Hukuk
346.016     Aile Hukuku
346.02        Sorumluluk Hukuku (Sözleşmeler)
346.023      Kamu İhale Hukuku
346.03        Haksız Fiiller
346.04        Eşya Hukuku
346.043      Gayrimenkul Hukuku
346.045      İmar Hukuku
346.04679  Enerji Hukuku
346.048      Fikri Mülkiyet Hukuku
346.05        Miras Hukuku
Vakıflar, Dernekler

346.066     Şirketler Hukuku
Ticaret Hukuku

346.077     Borçlar Hukuku
346.078    İcra-İflas Hukuku
346.082    Bankacılık Hukuku
346.086    Sigorta Hukuku
346.092    Kıymetli Evrak Hukuku
346.0961  Kambiyo Hukuku
346.097   Sermaye Piyasası Hukuku

 347 MAHKEMELER, HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ, AVUKATLIK HUKUKU
Mahkemeler

347.012   Yargı Bağımsızlığı
347.013   Yargı Yönetimi

347.016  Noterlik Hukuku
347.02    Mahkemeler
347.05    Hukuk Muhakemeleri Usulü (Yargılama, Medeni Usul Hukuku)
347.07    Duruşmalar
347.08    Temyiz İşlemleri
347.09    Tahkim, Arabuluculuk, Uzlaştırma
347.1      Avukatlık Hukuku
347.11    Avukatlık Meslek Kuralları

348 YASALAR, YASAL DÜZENLEMELER, DAVALAR

     
349 HUKUKUN FARKLI KONULARI

     
350  KAMU YÖNETİMİ VE ASKERLİK BİLİMİ

351   Merkezi İdarelerin Yönetimi
353    Kamu Yönetimi

360 TOPLUMSAL SORUNLAR VE HİZMETLER ; DERNEKLER

362    Toplumsal refah sorunları ve hizmetleri
Kriminoloji

365  Ceza Kurumları
            
600 TEKNOLOJİ (UYGULAMALI BİLİMLER)

614  Adli Tıp
           
700  GÜZEL VE DEKORATİF SANATLAR

           
800 EDEBİYAT VE RETORİK(GÜZEL ANLATIM SANATI)

810    Türk Edebiyat
811     Türk Şiiri
813      Türkçe Roman ve Hikaye
814      Türkçe Denemeler
            
900 COĞRAFYA, TARİH VE YARDIMCI DİSİPLİNLER

910      Coğrafya ve Seyahat
920      Biyografi
Türkiye Tarihi

956.101          1918'e kadar
956.1014        Anadolu Selçuklu Devleti, 1100-1308
956.1015        Osmanlı İmparatorluğu Dönemi, 1300-1918
956.102          Cumhuriyet Dönemi
956.1024        Atatürk Dönemi, 1923-1938
956.2- 956.6  Türkiye'nin Bölgeleri